Handledning

Professionellt lärande

De flesta av våra beslut baseras på lika delar erfarenhet och magkänsla. I organisationer med många och intensiva mänskliga kontakter är det viktigt att som professionell ibland få stanna upp och reflektera kring vad som motiverar det egna handlandet. I handledning kan man lyfta yrkesfrågor och gemensamt undersöka dem utifrån både teoretiska referensramar, praktisk verklighet och personliga erfarenheter.

 

Handledning innebär att i strukturerad form få möjlighet att sätta ord på sin kunskap och utvecklas i sin profession. Handledaren hjälper till att ringa in och fördjupa frågan så att man vid behov också kan hitta lösningar och konkreta förslag till handling.

 

Verksamhetsutveckling

De flesta organisationer befinner sig i konstant utveckling och förändring. För att hantera det behöver vi både kunna ifrågasätta, lära om och klara att befinna oss i ett icke vetande. Handledning med fokus på förändringsarbete och verksamhetsutveckling innebär att ge stöd och utrymme för det kontinuerliga arbete det innebär. Det kan t ex handla om att implementera nya metoder och arbetssätt, eller att sätta fokus på organisationens gemensamma förhållningssätt och värdegrund.

 

Personalstöd

Ibland behöver man även som professionell få hjälp att uttrycka och sätta ord på sin situation. Att få sucka tillsammans gör det lättare att lägga svåra situationer och upplevelser kopplade till arbetet åt sidan. Handledning med fokus på personalstöd har till syfte att stärka individen, minska stress och att förebygga utbrändhet.

 

Samtal och Samspel har sedan 2015 ramavtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

 

Läs mer om handledning för lärande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved