CV

Jag som driver Samtal och Samspel heter Rut Wallius, är musikterapeut, fil.mag. och rytmikpedagog med utbildning från Kungl.Musikhögskolan i Stockholm. Jag har en handledarutbildning på 45hp från Jönköpings Högskola. I tillägg till dessa utbildningar har jag ett antal kortare kurser, t ex spädbarnsobservationer (Ericastiftelsen), kommunikation, hälsa och ledarskap (lärarhögskolan i Stockholm), Assessment of Parent Child Interaction (Aalborg Universitet).

 

Som musikterapeut har jag bred erfarenhet av arbete med barn och familjer med uppdrag i socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, skola och förskola. I de sammanhangen har jag bl a träffat barn med kommunikationssvårigheter, selektiv mutism, ADHD, Asperger syndrom och andra diagnoser inom autismspektrat. Jag har även erfarenhet av barn med utvecklingsstörningar och arbete inom särskola/träningsskola.

 

Vuxna patienter med schizofreni och andra psykossjukdomar, samt föräldrastöd.

 

Uppdragsgivare, musikterapi:

 

Järvapsykiatrin, praktikertjänst

Järva BUP, praktikertjänst

Barn- och ungdomsförvaltningen i Botkyrka

Socialtjänsten, Botkyrka kommun

Hagudden HVB

Stockholms stad, Socialtjänst, Socialpsykiatri

Stockholms stad, Grundsärskola

 

 

Som handledare har jag erfarenhet av uppdrag riktade till personal och ledare inom förskola och skola, samt till musikterapeuter, men vänder mig gärna även till andra yrkesgrupper. Sedan 2015 har jag ramavtal med Stockholms Läns Sjukvårdsomre, SLSO.

 

Uppdragsgivare, handledning:

 

Danderyds kommun

Skolverket

Vallentuna kommun

Nacka kommun

Botkyrka kommun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved