Barn i musikterapi

 

Musik är både lek och allvar och kan omfatta alla sorters känslor, precis som det allra första språket för riktigt små barn, därför går det också att använda musik för att kommunicera. I musikterapi får du upptäcka och uppleva känslan av att bli hörd och lyssnad till, liksom hur du kan påverka andra genom musik.

 

Ett barns utveckling är nära sammanlänkat med familjen och ibland behöver även föräldrar hitta fram till nya förhållningssätt, då kan det vara en hjälp att få mötas i musik.

 

Det kan handla om att lyssna in, turas om, ha gemensamt fokus och att uttrycka känslor. Det som känns kaotiskt inuti och som får komma till uttryck på t ex trummor kan bli hanterbart då det får stöd av ett pianokomp. Musik erbjuder struktur samtidigt som det stödjer och utvecklar förmågan till lek, kreativitet och flexibilitet.

 

Det finns gott om forskning som visar att musikterapi förbättrar förmågan till kommunikation och socialt samspel, ger förbättrat beteende, utveckling och självbild.

 

I tidskriften Mellanrummet nr 32 2015 finns två artiklar (på danska) skrivna av Stine L Jacobsen och Ulla Holck om musikterapi för föräldrar och barn och med barn med autism.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved