Musikterapi

Säkert har du liksom de allra flesta vid inte bara ett tillfälle använt musik för att på något sätt påverka ditt humör eller känsloliv. Musik är en så vanlig del av vår tillvaro att vi nog oftast inte ens tänker på hur viktigt det är. Vi använder musik för att koppla av, få energi, vid ceremonier som bröllop och begravningar, eller för att känna en sorts gemenskap t ex vid allsång, rockkonserter eller på dansgolvet.

 

För den som har svårt att uttrycka sig verbalt, eller vill använda sig av fler eller andra uttrycksmöjligheter kan musikterapi vara ett alternaitiv för att åstadkomma förändring. Musikterapi har visad effekt vid t ex depression, ångesttillstånd, och oro men kan även användas för att utveckla språklig förmåga, motorik, kognition och minne.

 

Jag tar gärna emot både barn, ungdomar och vuxna i musikterapi. Syftet kan vara såväl förebyggande, och behandlande, som habilitering och rehabilitering.

 

Musiksmaken är olika, och det finns inte en musik som fungerar för alla. När du börjar i musikterapi är därför viktigt först undersöka vilka som är dina musikaliska referensramar och vad som är målsättningen med terapin.

 

Tillsammans jobbar vi sedan för att hitta och förstärka resurser, oavsett problematik.Var och en som går i musikterapi använder musik på sitt eget sätt. Det kan vara att spela instrument, sjunga, improvisera, skapa låtar, lyssna på eller röra sig till musik. Musik kan vara ett sätt att uttrycka sig när orden inte finns och ett komplement när ord inte räcker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved