Publikationer

 

 

Magisteruppsats: "Orka, hantera, förstå - musikterapi med barn som lever med våld i nära relationer"

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:450007/FULLTEXT01.pdf

 

Hur uppstår syskonkärlek? Artikel i "Mellanrummet - Nordisk tidskrift för barn- och ungdomspsykoterapi"

http://www.mellanrummet.net/nr28-2013/artikel-huruppstarsyskonkarlek.pdf

 

Reflections on pre-professional supervision: An interview with Ingrid Hammarlund and Sören Oscarsson. Approaches: Music Therapy & Special Music Education, Special Issue 7(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved