Samspelsbedömning APCI

 

APCI - Assessment of Parent Child Interaction är ett verktyg för kartläggning och bedömning av samspelet mellan föräldrar och barn Testet är utvecklat genom forskning vid universitetet i Aalborg och använt inom socialtjänsten i Danmark.

 

Det är ett test som snabbt ger tillförlitlig och väldokumenterad information och samtidigt belyser utvecklingspotential och resurser hos föräldrar och barn. Under två sessioner får föräldrar spela tillsammans på ett sätt som varken kräver förkunskaper eller musikalitet.

 

APCI ger bl a vägledning om:

 

- Ömsesidig intoning

- Ickeverbal kommunikation

- Förälderns emotionella stöd till barnet

- Barnets anknytningsbeteende

 

 

APCI kan användas t ex vid utredningar inom socialtjänsten eller inom psykiatri som ett komplement till andra bedömningsmetoder. Det är särskilt värdefullt där språkkunskaper kan utgöra ett hinder för bedömningen och passar bäst för barn i åldern 5 - 13 år.

 

För mer information:

 

http://vbn.aau.dk/da/projects/anvendeligheden-af-musikterapeutisk-assessment-redskab-apc(61cf67a3-c87c-4eba-a3f4-413f32c61c04).html

 

http://vbn.aau.dk/files/176470919/APC_one_page.pdf

 

http://sciencenordic.com/music-therapy-reveals-parenting-skills

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved